BYTY

Ostatne

DOMY

Byty

POZEMKY

Zahrada

KOMERČNÉ

Obchod

RÝCHLY VÝKUP

euro _O

GARANCIA VLASTNÍCTVA

byvanierekreacia_O

BYTY

Ostatne

DOMY

Byty

POZEMKY

Zahrada

KOMERČNÉ

Obchod

RÝCHLY VÝKUP

euro _O

GARANCIA VLASTNÍCTVA

byvanierekreacia_O

Nové Nehnuteľnosti

...

Naše služby v skratke

Poradenský servis

Prevod nehnuteľnosti, bezpečná úhrada kúpnej ceny, daňe a odvody, úvery.

Právny servis

Vypracovanie Zmlúv, vypracovanie Návrhu na vklad vlastníckeho práva, vypracovanie Plnomocenstiev, a ostatných dokumentov.

Zabezpečujeme

Preverenie totožnosti predávajúceho/cich, preverenie skutkového stavu prevádzanej nehnuteľnosti, pôvodné nadobúdacie tituly, potvrdenie o veku stavby, riešenie súladu skutkového a právneho stavu nehnuteľností.

Inzercia

Inzerovanie nehnuteľnosti v desiatkach médiách súčasne, a to úplne BEZPLATNE!