TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o.

Realitná kancelária, ktorá Vám sprostredkuje predaj, prenájom a kúpu Vašej nehnuteľnosti.

Vážení predávajúci a kupujúci,

s dôverou sa obráťte na našu realitnú kanceláriu TOP REALITY – uisťujeme Vás, že spravíme všetko pre to, aby ste boli s našimi službami maximálne spokojní.

Pre našu realitnú kanceláriu je klientom každá zo zmluvných strán rovným dielom – či predávajúci alebo kupujúci – postaráme sa o korektnú realizáciu predaja/kúpy nehnuteľnosti a vyváženosť zmluvných podmienok na obidvoch stranách. Naša realitná kancelária je platená len v prípade úspechu, to znamená až po úspešnom uskutočnení predaja, resp. prenájmu nehnuteľnosti.


Kompletný poradenský servis v oblasti realít:
– problematika prevodu nehnuteľnosti,
– problematika bezpečnej úhrady kúpnej ceny (hotovosť, vinkulácia, notárska úschova, a pod.),
– daňová problematika (daň z príjmu, daň z nehnuteľnosti a pod.),
– úverová problematika (výber a odporučenie najvhodnejšej banky).


Kompletný právny servis:
– vypracovanie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve
– vypracovanie Kúpnych zmlúv na nehnuteľnosť
– vypracovanie Návrhu na vklad vlastníckeho práva,
– vypracovanie Plnomocenstiev (ak je potreba)
– vypracovanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti
– vypracovanie všetkých ostatných typov zmlúv podľa konkrétnych potrieb klienta


Notárske poplatky:
– overovanie podpisov na všetkých zmluvách,
– overovanie listín (ak je potreba).

Katastrálne poplatky:
– pri vyzdvihnutí Listov vlastníctva a Katastrálnych máp (pre právne účely).

Odporučíme znalca na vypracovanie znaleckého posudku (ak je potreba).
Odporučíme geodeta na vypracovanie geometrického plánu (ak je potreba).

Pre kupujúcich ďalej zabezpečujeme:

Dôkladné preverenie totožnosti predávajúceho/cich, zodpovedné preverenie skutkového stavu prevádzanej nehnuteľnosti (vlastnícke a záložné práva, vecné bremená, plomby o zmene práv k nehnuteľnosti), pôvodné nadobúdacie tituly, potvrdenie o veku stavby (ak je potreba), riešenie súladu skutkového a právneho stavu nehnuteľností (ak je potreba) a ďalšie podklady.

V prípade, ak predávate nehnuteľnosť tak Vám zabezpečíme:

– inzerovanie nehnuteľnosti na desiatkach internetových portáloch,
– inzerovanie nehnuteľnosti v regionálnej tlači,
– inzerovanie nehnuteľnosti na mestských bilbordoch,
– inzerovanie nehnuteľnosti na baneroch v nákupných strediskách,
– ako aj na internetovej stránke našej kancelárie úplne BEZPLATNE!

Vážení predávajúci – našli ste si kupujúceho na nehnuteľnosť vlastným pričinením?
Vážení kupujúci – radi by ste mali istotu, že kúpa Vašej nehnuteľnosti prebehne bezproblémovo?
Kontaktujte nás – za paušálny poplatok Vám zaistíme kompletný realitný, právny a poradenský servis.

Pri hodnote nehuteľnosti, ktorú chcete kúpiť alebo predať, sa skutočne neoplatí riskovať.

.