1-photo-e

Kontaktný Formulár

Študovala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, štúdijný odbor Manažment, kde získala v roku 2004 akademický titul Mgr. a v roku 2005 akademický titul PhDr.

Od roku 2002 do roku 2008 pracovala v dcérskych spoločnostiach VÚB banky a vo VÚB, a.s., kde získala skúsenosti v oblasti osobných a podnikových financií.

V roku 2008 založila spoločnosť TOP REALITY – realitná spoločnosť s cieľom poskytovať kvalitné a dostupné realitné služby pre širokú verejnosť.